Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Owińskach

Plac Przemysława 9, 62-005 Owińska